Blog

Innovationen banar sin väg

Tack vare utvecklingen i mer än 50 år och många förvärv, finns koncernen FAAC över hela världen och kan betjäna alla typer av kommersiell design, installation och eftermarknadstjänster inom området för automatisering och kontroll av tillträden.

OIdag har koncernen FAAC lokala filialer med aktiviteter som är inriktade på respektive lands behov men alltid i linje med koncernens samstämmiga kommersiella och industriella vision.

SimplyConnect er kompatibel med merkene